Ümit Kalko Haberleri

No Comments Uncategorized

Kişinin yaneşeliığı toplum süresince kıymeti olan , kudret, hattıhareket ve özge davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakarak insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim; ferdin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğmeslekme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok teşhismı binalabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla tercih edilen teşhism:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına yaraşır ) bileğmeslekme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakarak;

· Eğitim bir süreçtir.

· Eğitim sürecinde, ferdin davranışlarının istenilen yönde bileğmeslektirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğmeslekme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç baş öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim amaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı bilcümle kültürler midein ayrımsızdır. Amaçların içeriği ve öğrenme midein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakarak bileğmeslekebilir, lakin sürecin doğbeyı bileğmeslekmez.

Eğitim kapsamı ve teşhismlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birçok filozof ve eğitimci, eğitimin ne olduğuna konusunda farklı farklı teşhismlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçün teşhismı şudur: Eğitim, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğmeslekikliği meydana getirme sürecidir. Bu teşhismlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu teşhismlamanın süresince eğitime konusunda bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğmeslekikliği” ve “süreç” üzere kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim, âdem midein ömür boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere yaraşır olabileceği üzere istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim sürecinin meslekletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim bilimi merkezleri üzere mekânlarda maruz eğitim bilimi formal; ferdin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı olmayan eğitim bilimi ise informal eğitidir. Doğrusu eğitim bilimi sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi tutulmak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belli bir niyet ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci idari bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim bilimi ise resen gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir düzenek olarak ele allıkındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç baş ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Kök; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel üzere fiziki unsurlardır. Süreç; meslek süresince gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, yetki, test geriları üzere istenilen davranış bileğmeslekiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir